Door te klikken op onderstaande link kunt u weer stemmen op de verkiezing zwembad van het jaar. Helpt u Mounewetter weer aan de titel ?

http://www.zwembadvanhetjaar.nl/